Vzduchotechnika

Vzduchotechnika je technický obor zabývající se úpravou (ohříváním, chlazením, vlhčením a vysušováním), čištěním a dop. vzduchu. Vzduchotechnika pečuje o příznivé klimatické poměry a čistotu ovzduší v budovách určených převážně k pohybu osob. Průmyslová vzduchotechnika zajišťuje předepsané klimatické poměry při různých výrobních procesech, popř. je přímou složkou různých výrobních oborů (sušení, pneumatická přeprava aj.).

Vzduchotechnika pro rodinné domy (Rekuperace)

V dnešní době se při výstavbě rodinných domů dbá na velmi kvalitní izolace a minimální tepelné ztráty objektů, která přechází do nízkoenergetického až do pasivního stylu stavění. U těchto objektů již není zajištěna přirozená výměna vzduchu s teplem zůstává v domě i nadbytečná vlhkost vyprodukovaná zpočátku zráním stavby a dále jeho provozem. Riziko zvýšené vlhkosti každý zná. Jedná se o velmi nezdravé prostředí pro člověka , naopak velmi záživné prostředí pro různé typy bakterií, plísně, alergeny, roztoče aj. V takovém případě má majitel domu nebo bytu několik možností. Větrat přirozeně, tedy využití např. mikroventilací oken, nebo pravidelně a intenzivně větrat. Takovým stylem můžete též odvádět vlhký znehodnocený vzduch z objektu , ovšem vyžaduje to jakousi pravidelnou činnost a v neposlední míře plýtváte z teplem nebo chladem, které jste za své prostředky pracně vytvořili. Druhou variantou jsou kompresorové odvlhčovače a elektrické filtrační jednotky(také patří do oboru vzduchotechnika), které zase pro svůj provoz spotřebují další energii a jsou převážně hlučné. Dále můžete použít různé chemické odvlhčovače a filtry zápachu, ty jsou drahé a málo účinné. Nejúčinnějším systém je nutné objekt odvětrat nuceně, tedy vzduchotechnikou s rekuperací tepla obecně rekuperační jednotkou.

Jsme firmou převážně zajišťující Měření a regulaci pro VZT, dodávkou a instalací malých vzduchotechnických celků. Provádíme veškeré servisní činnosti v oboru.

 

Nabízíme:

  • Servis veškeré vzduchotechniky
  • Měření a regulaci pro VZT
  • Zajištění projektu
  • Vypracování cenového rozpočtu malých VZT dle projektu
  • Dodávku a instalaci malé a střední VZT dle projektu
  • Dodávkou a instalaci rekuperačních jednotek pro RD